Thể LoạI Lối đi

Màn trình diễn đẹp nhất của Tuần lễ thời trang Madrid Mercedes Benz SS2020 trong 14 hình ảnh thời trang
Lối đi

Màn trình diễn đẹp nhất của Tuần lễ thời trang Madrid Mercedes Benz SS2020 trong 14 hình ảnh thời trang

Tuần lễ thời trang Madrid đã kết thúc, để lại cho chúng tôi rất nhiều cảm hứng cho mùa xuân hè 2020 sắp tới. Bây giờ là lúc ngừng tiêu hóa tất cả thông tin, và không phải lúc nào cũng có thời gian! Nếu bạn muốn biết những gì đã xảy ra trong MBFWM trong chưa đầy 10 phút, chúng tôi tóm tắt trong 14 bức ảnh thời trang tuyệt vời nhất trong các sàn catwalk của chúng tôi.

ĐọC Thêm
Lối đi

Màn trình diễn đẹp nhất của Tuần lễ thời trang Madrid Mercedes Benz SS2020 trong 14 hình ảnh thời trang

Tuần lễ thời trang Madrid đã kết thúc, để lại cho chúng tôi rất nhiều cảm hứng cho mùa xuân hè 2020 sắp tới. Bây giờ là lúc ngừng tiêu hóa tất cả thông tin, và không phải lúc nào cũng có thời gian! Nếu bạn muốn biết những gì đã xảy ra trong MBFWM trong chưa đầy 10 phút, chúng tôi tóm tắt trong 14 bức ảnh thời trang tuyệt vời nhất trong các sàn catwalk của chúng tôi.
ĐọC Thêm