Thể LoạI Tokyo

Ở Nhật mọi thứ đều khác biệt, ngay cả phong cách đường phố! Bạn có dám mặc bất kỳ diện mạo nào của Tuần lễ thời trang Tokyo không?
Tokyo

Ở Nhật mọi thứ đều khác biệt, ngay cả phong cách đường phố! Bạn có dám mặc bất kỳ diện mạo nào của Tuần lễ thời trang Tokyo không?

Chúng ta đều biết những gì mong đợi trong một vấn đề của Tuần lễ thời trang và phong cách đường phố. New York tỏa sáng vì sự tối giản của nó, Milan hoàn toàn thừa thãi và Paris có je-ne-sais-quois làm cho thời trang của nó trở nên độc đáo. Tuy nhiên, nếu chúng ta rời khỏi vùng thoải mái một chút, chúng ta sẽ không có mọi thứ quá rõ ràng. Đó là trường hợp của Tuần lễ thời trang Amazon ở Tokyo, nơi đã để lại cho chúng ta một phong cách đường phố rất khác so với trước đây.

ĐọC Thêm
Tokyo

Ở Nhật mọi thứ đều khác biệt, ngay cả phong cách đường phố! Bạn có dám mặc bất kỳ diện mạo nào của Tuần lễ thời trang Tokyo không?

Chúng ta đều biết những gì mong đợi trong một vấn đề của Tuần lễ thời trang và phong cách đường phố. New York tỏa sáng vì sự tối giản của nó, Milan hoàn toàn thừa thãi và Paris có je-ne-sais-quois làm cho thời trang của nó trở nên độc đáo. Tuy nhiên, nếu chúng ta rời khỏi vùng thoải mái một chút, chúng ta sẽ không có mọi thứ quá rõ ràng. Đó là trường hợp của Tuần lễ thời trang Amazon ở Tokyo, nơi đã để lại cho chúng ta một phong cách đường phố rất khác so với trước đây.
ĐọC Thêm