Thể LoạI Bộ sưu tập

Bộ sưu tập thể thao Oysho hoàn toàn mới khiến cho việc quay trở lại các lớp yoga và pilates trong năm nay trở nên hấp dẫn nhất
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập thể thao Oysho hoàn toàn mới khiến cho việc quay trở lại các lớp yoga và pilates trong năm nay trở nên hấp dẫn nhất

Nếu tôi muốn quay trở lại phòng tập thể dục, đó chỉ là để phát hành Oysho Sport mới. Không thể là bộ sưu tập yoga và pilates mới của bạn đẹp hơn. Đó là tối thiểu, có, nhưng nó làm tôi phát điên. Nó được làm bằng một loại vải siêu nhẹ (và siêu mềm) phù hợp với từng cơ thể và siêu thoải mái cho loại hình thể thao này.

ĐọC Thêm
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập thể thao Oysho hoàn toàn mới khiến cho việc quay trở lại các lớp yoga và pilates trong năm nay trở nên hấp dẫn nhất

Nếu tôi muốn quay trở lại phòng tập thể dục, đó chỉ là để phát hành Oysho Sport mới. Không thể là bộ sưu tập yoga và pilates mới của bạn đẹp hơn. Đó là tối thiểu, có, nhưng nó làm tôi phát điên. Nó được làm bằng một loại vải siêu nhẹ (và siêu mềm) phù hợp với từng cơ thể và siêu thoải mái cho loại hình thể thao này.
ĐọC Thêm